Chris Sigaloff expert bij debat sociale innovatie

Tijdens een paneldiscussie voorafgaand aan de uitreiking van de David van Lennep Scriptieprijs schoof Chris aan als senior adviseur sociale innovatie bij Kennisland en oprichter van Onderwijs Pioniers.


  • Betrokken KL'ers
4 februari 2010

Tijdens een paneldiscussie voorafgaand aan de uitreiking van de David van Lennep Scriptieprijs schoof Chris aan als senior adviseur sociale innovatie bij Kennisland en oprichter van Onderwijs Pioniers.

Ze gaf antwoorden op vragen als ‘waarom is het nodig, hoe krijgt het vorm en wat zijn de valkuilen?’ De NSvP wil onder andere door het verstrekken van subsidies aan vernieuwende projecten de innovatie op het vakgebied van de Arbeids- en Organisatiepsychologie ondersteunen.

Kennisverspreiding vindt onder andere plaats via: www.innovatiefinwerk.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-expert-bij-sociale-innovatie-debat/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-expert-bij-sociale-innovatie-debat/