Chris Sigaloff geeft les over sociale innovatie in Porto

Hoe betrek je groeperingen zoals bezorgde burgers, ondernemers, idealisten en hackers bij het oplossen van maatschappelijke problemen? Hoe tackle je op innovatieve wijze taaie sociale vraagstukken? 


  • Betrokken KL'ers
3 februari 2011

Op de Business School in Porto (Portugal) zit een zaal vol met studenten, sociaal ondernemers, maar vooral vertegenwoordigers van publieke organisaties om te leren over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.  

Hoe betrek je groeperingen zoals bezorgde burgers, ondernemers, idealisten en hackers bij het oplossen van maatschappelijke problemen? Hoe tackle je op innovatieve wijze taaie sociale vraagstukken? Samen met professor Filipe Santos, directeur van de Social Entrepreneurship Department van INSEAD, ging Chris Sigaloff (KL) in op de kansen die ‘citizen driven innovation’ kan bieden. En hoe KL die probeert te realiseren door een vernieuwingsbeweging van onderop te stimuleren. Voor publieke organisaties betekent het samenwerken met burgers, bereid zijn te leren en het veranderen van diensten en werkwijzen.

Wellicht maakt Porto zich op voor een eigen Sociale Innovatie Safari.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-geeft-les-over-sociale-innovatie-in-porto/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-geeft-les-over-sociale-innovatie-in-porto/