Chris Sigaloff geeft omooc over innovatie overheid

De discussie over waar de overheid van is is belangrijk. Het raakt iedereen: of het je nu gaat over zorg, veiligheid en ontwikkeling voor jezelf of dat het systeem nog werkt. De overheid kan altijd beter, zoals overal innovatie nodig is.


9 oktober 2014

Het gesprek over waar de overheid van is kan scherper. En beter onderbouwd. Daarom is het platform omooc++MOOCLees hier meer over Massive Open Online Courses. gelanceerd, online colleges en hangouts voor bestuurders en professionals. Vanaf 28 augustus komt acht weken lang elke donderdag een nieuw college online op omooc.nl. Deze colleges zijn gericht op bestuurders en professionals met frisse inzichten over ‘waar is de overheid van?’ Chris Sigaloff geeft een van de colleges, naast Martijn Aslander, Kim Putters, Jos van der Lans, Albert Jan Kruiter, Mark Hillen en Sadik Harchaoui.

De colleges gaan over het einde van de overheid zoals we hem kennen, over de vijf reuzeproblemen die de decentralisaties moeten oplossen en waarom we aan de vooravond van de grootste opgave van de verzorgingsstaat staan. En vooral over oplossingen. Over een nieuw afwegingskader voor maatwerk, over hoe we maatschappelijke vraagstukken radicaal anders kunnen financieren en hoe we kunnen innoveren van innovatie voor maatschappelijke impact.

De discussie over waar de overheid van is is belangrijk. Het raakt iedereen: of het je nu gaat over zorg, veiligheid en ontwikkeling voor jezelf of dat het systeem nog werkt. De overheid kan altijd beter, zoals overal innovatie nodig is. Er is veel kennis en er zijn veel ideeën over hoe dit dan anders moet. De discussie over waar de overheid van is kan beter worden als de kennis en ideeën hierover toegankelijk(er) worden.

Voor deze omooc zoomt Chris Sigaloff in op innovatie; een vaag maar voor velen aantrekkelijk woord. Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt innovatie steeds meer gezien als motor van de economie en als belangrijk middel voor het oplossen van maatschappelijke problemen.Innovatie is de motor van de economie en een belangrijk middel voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Door te investeren in goed onderwijs ontwikkelen we bloeiend onderzoek en wetenschap. Daardoor worden nieuwe technologieën ontwikkeld wat leidt tot nieuwe toepassingen, patenten, producten, markten, economische groei en uiteindelijk banen. Maar de laatste jaren zijn er wat scheurtjes in dit geloof in technologische innovatie ontstaan. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn in de tussentijd alleen maar groter geworden. Het wordt in dit college nog interessanter als Chris ingaat op de vragen ‘Wat dan wel?’, ‘Wat is de rol van de overheid?’ en ‘Wat zijn de taken van publieke leiders en publieke professionals?’.

Update: op 13 oktober vond een hangout++Klik hier om de hangout te bekijken. plaats waarbij Chris live vragen beantwoordde en dieper inging op een paar punten uit haar college.

omooc is onderdeel van het programma ‘Ambitie: excellent overheidsmanagement’ en is een neutraal platform voor mooc’s gericht op overheidsmanagers en professionals in het openbaar bestuur. Het programma ‘ambitie: excellent overheidsmanagement’ is een samenwerking van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging voor OverheidsManagement, A+O fonds Gemeenten, stichting IKPOB, VNG, Ministerie van BZK / Beter Werken in het Openbaar Bestuur, IPO, UvW en de NvvB.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-geeft-omooc-overheidsinnovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-geeft-omooc-overheidsinnovatie/