Chris Sigaloff in bestuur KL

De Raad van Toezicht heeft Chris Sigaloff benoemd tot bestuurslid van KL, naast de huidige voorzitter Joeri van den Steenhoven. 


  • Betrokken KL'ers
31 maart 2009

De Raad van Toezicht heeft Chris Sigaloff benoemd tot bestuurslid van KL, naast de huidige voorzitter Joeri van den Steenhoven. Zij vormen het bestuur en geven samen leiding aan KL. 

Chris werkt sinds april 2007 bij Kennisland. Ze is als senior adviseur sociale innovatie betrokken bij projecten als Onderwijs Pioniers en Kafkabrigade. Daarnaast adviseert en begeleidt ze verandertrajecten bij verschillende publieke organisaties. Maar ze zorgt ook voor de organisatie-ontwikkeling van KL en de medewerkers. We zijn daarom zeer blij dat ze nu bestuurslid is geworden.

Chris is sociaal geograaf van Nederlands-Amerikaanse origine. Haar eerste baan was in Geneve bij een internationale organisatie. In 1998 maakte zij de overstap naar Nyenrode Business Universiteit. Vanuit haar rol als onderzoeker bij het Centre for Corporate and Community Renewal stroomde zij door naar het Executive Management Development Center waar zij in-company programma’s ontwierp en begeleidde. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en realiseren van initiatieven die innovatie en leren stimuleren. Die ervaring zet zij nu in om KL de komende jaren verder te ontwikkelen als ontwerper van maatschappelijke verandering.

Lees meer over Chris

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-in-bestuur-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-in-bestuur-kl/