Chris Sigaloff is board member Euclid Network

300 leiders en 3000 professionals werkzaam in maatschappelijk middenveld (civil society).


  • Betrokken KL'ers
3 februari 2012

Sinds vorige week is Chris lid van de raad van toezicht van Euclid Network, een groeiende gemeenschap van 300 leiders en 3000 professionals werkzaam in het maatschappelijk middenveld (civil society) die over de grenzen heen willen samenwerken aan een sterker, innovatief en duurzaam Europa. 

Een Europa waar innovatie niet alleen afkomstig is vanuit de markt of de overheid maar waar civil society een belangrijke impuls kan geven aan duurzame ontwikkeling. Euclid is voor Kennisland een zeer relevant Europees platform dat de verbinding stimuleert met organisaties in andere landen en die het mogelijk maakt om op Europees niveau het innovatiebeleid te agenderen en te beïnvloeden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-is-board-member-euclid-network/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-is-board-member-euclid-network/