Chris Sigaloff kerndocent Innoveren ‘Vierslagleren’

Op de Katholieke Pabo in Zwolle wordt samen met schoolbesturen gewerkt aan beter onderwijs. Oude en jonge leraren staan voor de klas en volgen een master om schoolontwikkeling te bewerkstelligen.


  • Betrokken KL'ers
11 oktober 2013

Op de Katholieke Pabo in Zwolle wordt samen met schoolbesturen gewerkt aan beter onderwijs. Oude en jonge leraren staan voor de klas en volgen de master Leren en Innoveren om schoolontwikkeling te bewerkstelligen. Een bijzonder project aangezien met vierslag leren in een klap vier zaken worden aangepakt:

  1. startende leraren kunnen ervaring opdoen (en blijven zo behouden voor het onderijs)
  2. startende en ervaren leraren kunnen een masters behalen
  3. het onderzoek van de master richt zich op schoolontwikkeling van de betreffende school
  4. de samenwerking tussen de pabo en het werkveld wordt verstevigd.

Chris Sigaloff is kerndocent Innoveren. Dit onderdeel zal worden ingevuld met een Innovatie Safari, een innovatief concept om te leren innoveren. Tijdens een driedaagse zullen de deelnemers aan de master leren en actief aan de slag gaan met actuele onderwijsvraagstukken om zo niet alleen te praten over het belang van innoveren, maar het ook daadwerkelijk te gaan doen.

Meer info

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-kerndocent-innoveren-vierslagleren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-kerndocent-innoveren-vierslagleren/