Chris Sigaloff in Raad van Toezicht hogeschool Inholland

Chris is deskundige op het gebied van sociale innovatie en maatschappelijke vernieuwing, en heeft als directeur van Kennisland brede ervaring met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ze zal zich vooral inzetten voor onderwijs- en organisatieinnovatie.


header_img
Chris Sigaloff

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Chris Sigaloff
8 november 2016

Chris Sigaloff is per 1 november 2016 benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Hogeschool Inholland en tevens als lid van de Onderwijscommissie van de Raad van Toezicht. Chris is deskundige op het gebied van sociale innovatie++KL en sociale innovatieLees hier wat Kennisland allemaal doet binnen het domein ‘sociale innovatie’. en maatschappelijke vernieuwing, en heeft als directeur van Kennisland brede ervaring met onderwijs en onderwijsvernieuwing++KL en onderwijsLees hier wat KL doet binnen het thema ‘onderwijs’..

Huug de Deugd, portefeuillehouder onderwijs“We hebben met Chris Sigaloff een waardevolle onderwijsexpert toegevoegd aan de Raad van Toezicht, vooral vanwege haar inzicht en kennis op het gebied van onderwijsinnovatie.” van het College van Bestuur van Inholland:

“We hebben met Chris Sigaloff een waardevolle onderwijsexpert toegevoegd aan de Raad van Toezicht, vooral vanwege haar inzicht en kennis op het gebied van onderwijsinnovatie.”

De afgelopen jaren heeft Kennisland met veel succes gewerkt aan onderwijsvernieuwing. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit het feit dat Chris Sigaloff gevraagd is voor deze functie. Sigaloff:

“Ik vind het een eer om deel te mogen uitmaken van de Raad van Toezicht. Juist Inholland staat in het hart van onze samenleving waar zoveel vraagstukken samenkomen. Uitdagend om daaraan bij te dragen. Ik zal me vooral inzetten voor onderwijs- en organisatieinnovatie.”

Naast Sigaloff bestaat de RvT van Inholland uit Margo Andriessen, Carla van der Weerdt-Norder, Kees Rutten en Henk Breukink (voorzitter).

De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB van Inholland en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-raad-van-toezicht-hogeschool-inholland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-raad-van-toezicht-hogeschool-inholland/