Contouren agenda social enterprises worden zichtbaar

Erkenning, fiscale voordelen en een sociaal inkopende overheid. Dat zijn alvast drie topprioriteiten die nader invulling krijgen van Kennisland en Social Enterprise NL voor de stimuleringsagenda voor social enterprises.


 • Betrokken KL'ers
2 juli 2013

Erkenning, fiscale voordelen en een sociaal inkopende overheid. Dat zijn alvast drie topprioriteiten die nader invulling krijgen van Kennisland en Social Enterprise NL voor de stimuleringsagenda voor social enterprises.

Kennisland en Social Enterprise NL presenteren in het vroege najaar een stimuleringsagenda voor sociale ondernemingen in Nederland. De contouren van de agenda beginnen inmiddels zichtbaar te worden. We maken daarbij dankbaar gebruik van de input van sociaal ondernemers en van een expertgroep die meedenkt en meeleest.

De eerste bijeenkomst van de expertgroep was op woensdag 26 juni, bij de gloednieuwe social enterprise De Nieuwe Poort aan de Zuidas. De experts bogen zich over een longlist aan maatregelen en stimuleringsinstrumenten die in landen om ons heen worden gebruikt. Een deel daarvan, zoals de speciale rechtsvormen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, wordt in de komende weken nader door ons onderzocht op effectiviteit en inzetbaarheid in Nederland.

De expertgroep Social Enterprises wordt gevormd door:

 • Niels Bosma. Assistant Professor Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht), Expertgroep EU Social Business Initiative
 • Frank van Beuningen. Director Pymwymic, Founder SoCap Europa, Initiator & director Impact Days
 • Robbert Carsouw. Director McKinsey, voorzitter Social Enterprise NL, initiatiefnemer Oranje Groeifonds. Co-auteur ‘Opportunities for the Dutch Social Enterprise Sector’
 • Bas van Drooge. Directeur DZB-Leiden, voorzitter PvdA Amsterdam-Centrum
 • Diederik Laman Trip. Oud bestuursvoorzitter ING, voorzitter ANWB, voorzitter van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering (voorheen Raad voor Microfinanciering in Nederland), bestuurslid NLFI
 • Matthijs de Jongh. Wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad. Co-auteur van ‘The Rise of the Social Enterprise: How Social Enterprises are Changing Company Law Worldwide’
 • Hans Kamps. Voorzitter van de ABU, branchevereniging voor uitzendorganisaties, kroonlid SER, e.v.a.
 • Martien Kromwijk. Pluk, vml. Bestuursvoorzitter Woonbron, ambassadeur Sociale Duurzaamheid
 • Chris Sigaloff. Voorzitter Kennisland, bestuurslid EUCLID Network, bestuurslid Kafkabrigade
 • Lucas Simons. Social Entrepeneur, founder/director ScopeInsight, Young Global Leader Davos 2011
 •  Saskia de Smidt. Coördinerend beleidsadviseur bij het ministerie van Economische Zaken. 
 • Aukje Smit. Senior onderzoeker arbeidsparticipatie TNO
 • Martin Schulz. Universitair docent bestuurskunde Universiteit van Tilburg, senior onderzoeker NSOB, Co-auteur ‘De koopman als dominee: sociaal ondernemerschap in het publieke domein’
 • Bertine Steenbergen. Directeur Burgerschap & Informatiebeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Rinke Zonneveld. Directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/contouren-agenda-social-enterprises-worden-zichtbaar/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/contouren-agenda-social-enterprises-worden-zichtbaar/