Creatieve economie in het hele land

In de afgelopen tijd reisde KL het hele land door om lokale overheden te helpen met onderzoek en advies.


  • Betrokken KL'ers
4 september 2008

De creatieve industrie blijft een hot issue in Nederland. In de afgelopen tijd reisde KL het hele land door om lokale overheden te helpen met onderzoek en advies.

Voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen maakte KL een benchmark met de modesector in Antwerpen. In Rotterdam hielpen we het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam handen en voeten te geven aan hun visie. Voor Amsterdam verdiepen we ons momenteel in instrumenten om MKB en creatieve industrie te verbinden. En de Provincie Noord-Brabant vroeg ons een sterkte-zwakteanalyse van Brabant als regio voor design en vormgeving te maken. Neem voor meer informatie contact op met Martijn Arnoldus.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-economie-in-het-hele-land/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-economie-in-het-hele-land/