Creatieve verdienmodellen op Matching 2008

Op 4 juni presenteren we de bevindingen uit ons onderzoek naar creatieve verdienmodellen op het Jaarcongres Cultuur en Economie van Matching Magazine.


  • Betrokken KL'ers
5 mei 2008

Op 4 juni presenteren we de bevindingen uit ons onderzoek naar creatieve verdienmodellen op het Jaarcongres Cultuur en Economie van Matching Magazine. Martijn Arnoldus zal in een van de workshopsessies van gedachten wisselen over de drie door KL gevonden basismodellen van verdienen in de creatieve industrie. ’s Ochtends worden ook de opbrengsten van de Creative Challenge Call geoogst. Tegelijkertijd worden in een andere sessie internationale investeringsmodellen voor cultuur bekeken. De keynote is van Charles Leadbeater.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-verdienmodellen-op-matching-2008/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-verdienmodellen-op-matching-2008/