Creatieve verdienmodellen @ PICNIC

Onderwerp van discussie: de vijf bouwstenen van een succesvol businessmodel.


  • Betrokken KL'ers
28 september 2007

Wat is een betere plek om de voorlopige resultaten van ons onderzoek naar Creatieve Verdienmodellen te presenteren dan PICNIC?

Tijdens de Cross Media Week grepen we de kans om met creatieve ondernemers Maarten Brands van Woedend!Games, Patty Geneste van Absolutely Independent, mediajurist Jetse Sprey, Chantal Olffers van OCW, Jasper Kraaijeveld van EZ en andere geïnteresseerden in gesprek te gaan. Onderwerp van discussie: de vijf bouwstenen van een succesvol businessmodel.

Martijn Arnoldus gaf voorafgaand een bevlogen lezing over Prada, Bugaboo, Beck, Nintendo en andere creatieve verdienmodellen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-verdienmodellen-picnic/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creatieve-verdienmodellen-picnic/