Creative Challenge Call: bedrijven gezocht

De Creative Challenge Call is een oproep aan bedrijven, creatieve ondernemers en brancheverenigingen om te komen met projectvoorstellen die nieuwe, kansrijke bruggen slaan.


  • Betrokken KL'ers
15 mei 2006

Gezocht: creatieve en ondernemende geesten om samen te werken

Met het nieuwe subsidieprogramma Creative Challenge Call worden projecten ondersteund die creatieve en andere bedrijven bij elkaar brengen zodat de economische waarde van creativiteit beter wordt benut. De Creative Challenge Call is een oproep aan bedrijven, creatieve ondernemers en brancheverenigingen om te komen met projectvoorstellen die nieuwe, kansrijke bruggen slaan.

De creatieve industrie omvat de kunstsector, musea en monumenten, de content industrie (uitgeverij, nieuwe media, audiovisuele branche) en de creatieve zakelijke dienstverlening: vormgeving, architectuur, grafische cluster, games, et cetera. Zij kunnen voorstellen indienen waarin netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking tussen de creatieve organisaties en het bedrijfsleven centraal staan. Denk aan concrete activiteiten die partijen bij elkaar brengen en laten samenwerken.

Creative Challenge Call is een regeling van de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling wordt uitgevoerd door de EVD in samenwerking met Stichting Nederland Kennisland.

Goedgekeurde projecten krijgen maximaal 67 procent van de kosten vergoed met een maximum van 100.000 euro. Projecten die grote bekendheid genereren, ook internationaal, en met een grote eigen financiële inbreng maken extra kans op een bijdrage. Een voorstel indienen kan tot 15 augustus 2006. Uiterlijk 1 november 2006 wordt bekendgemaakt welke projecten worden toegekend.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-2/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-2/