Creative Challenge Call: Focus

Half juni verzamelden zo’n 35 deelnemers zich bij Kennisland om te reflecteren op de stand van zaken bij de projecten.


  • Betrokken KL'ers
12 juni 2007

De Creative Challenge Call is een regeling vanuit de ministeries van OCW en EZ om samenwerking op het snijvlak van cultuur en economie te stimuleren. Het agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken (EVD) en Kennisland begeleiden de 40 voor deze Call geselecteerde projecten.

Half juni verzamelden zo’n 35 deelnemers zich bij Kennisland om te reflecteren op de stand van zaken. Wat iedereen opvalt is dat het onderscheid tussen ‘creatieven’ en ‘het bedrijfsleven’ niet zo strikt is. In het bedrijfsleven lopen genoeg creatieve mensen rond en enige kennis van zaken kan creatieven niet ontzegt worden. Toch is er vaak sprake van twee gescheiden werelden of netwerken en verloopt het contact tussen die twee werelden niet altijd even gemakkelijk.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de oplossing ligt in een heldere focus. Wat heb je te bieden en wat is de noodzaak van je dienst of product? Voor de initiatiefnemers volstrekt duidelijk, maar het verdient de aanbeveling om ook de buitenwacht een concreet en begrijpelijk verhaal voor te schotelen, zodat de beoogde partners weten welke rol ze precies spelen. Kortom, het was een interessante bijeenkomst.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-focus/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-focus/