Creative Challenge Call gaat bloggen

Op de nieuwe blog www.creativechallengecall.nl kunnen projectdeelnemers ervaringen en kennis uitwisselen en resultaten zichtbaar maken.


11 september 2007

Binnen de Creative Challenge Call worden 39 projecten ondersteund. Zij organiseren ook dit najaar tal van activiteiten die nieuwe verbindingen leggen tussen creatieve sector en de rest van het bedrijfsleven.

Een grote groep deelnemers richt de blik op de toekomst: hoe zetten we deze nieuwe netwerken en projecten door? Op de nieuwe blog www.creativechallengecall.nl kunnen projectdeelnemers ervaringen en kennis uitwisselen en resultaten zichtbaar maken. Voor iedereen die wil weten wat er komend najaar op stapel staat, heeft de blog ook een agenda, nieuwsberichten en links naar alle projecten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-gaat-bloggen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-gaat-bloggen/