Creativiteit redt zwakke scholen

Half juni bracht KL een bezoek aan Creative Partnerships in Londen.


  • Betrokken KL'ers
18 juni 2008

Half juni bracht KL een bezoek aan Creative Partnerships in Londen, een door de overheid gefinancierd programma met als doel verbindingen te creëren tussen scholen en creatieve professionals.

Door die koppeling ontstaat een klimaat van vernieuwing met inspirerende benaderingen en werkwijzen. Het beste voorbeeld zagen we bij een school in Oost-Londen: voorheen een ‘zwakke school’, maar door het Creative Partnerships Program een plek waar creativiteit floreert en de leerresultaten beter zijn dan ooit. Benieuwd hoe we elementen uit het programma in Nederland kunnen introduceren? Neem dan contact op met Chris Sigaloff.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creativiteit-redt-zwakke-scholen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creativiteit-redt-zwakke-scholen/