Crisissessie voor kennisintensieve bedrijven

Op vrijdag 13 november (hoe kon het anders) organiseerde KL op verzoek van de gemeente Amsterdam een sessie met twaalf ondernemers uit kennisintensieve, innovatieve bedrijven over de huidige crisis.


1 december 2009

Op vrijdag 13 november (hoe kon het anders) organiseerde KL op verzoek van de gemeente Amsterdam een sessie met twaalf ondernemers uit kennisintensieve, innovatieve bedrijven over de huidige crisis.

Grote en kleine bedrijven uit sectoren als ICT, life sciences en creatieve industrie deelden hun ervaringen over en visie op de effecten van de crisis. Duidelijk werd dat er knelpunten zijn (zoals vraaguitval, risicokapitaal) maar ook kansen (nieuwe markten, goedkoop personeel). De Gemeente Amsterdam gebruikt de uitkomsten om haar dienstverlening aan dit type bedrijven in crisistijd te verbeteren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/crisissessie-voor-kennisintensieve-bedrijven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/crisissessie-voor-kennisintensieve-bedrijven/