De Doetanks van Slimmernetwerk bijten zich vast!

Tijdens de startbijeenkomst van het Slimmernetwerk op 22 september jl. in Utrecht hebben vernieuwers uit alle publieke sectoren zich gecommitteerd aan vier Doetanks. 


  • Betrokken KL'ers
5 oktober 2010

Tijdens de startbijeenkomst van het Slimmernetwerk op 22 september jl. in Utrecht hebben vernieuwers uit alle publieke sectoren zich gecommitteerd aan vier Doetanks. Deze bijten zich het komend halfjaar vast in een van de volgende vraagstukken: ‘Hoe stimuleren we de hybride ambtenaar?’, ‘Hoe zorg je voor een cultuurverandering waardoor er vanuit vertrouwen zal worden georganiseerd?’ en ‘Is de overheid wel in staat om goede ideeën te koppelen aan haar behoeften?’.  

Daarnaast wordt een bottom-up casusonderzoek gestart naar de ‘slimheid’ van processen rondom een multi-probleem gezin. Tijdens de volgende SnW-bijeenkomst in december worden resultaten besproken en kijken we wat er goed gaat en wat beter kan. Meer informatie en inspiratie vind je op www.slimmernetwerk.nl.

Meld je ook aan bij de Slimmernetwerk LinkedIn groep.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-doetanks-van-slimmernetwerk-bijten-zich-vast/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-doetanks-van-slimmernetwerk-bijten-zich-vast/