De Economische Agenda in de Volkskrant

De Volkskrant start het project ‘De Economische Agenda’ in samenwerking met Nicis, Kennisland en Spring Associates


4 november 2008

De economie staat volop in de aandacht met de kredietcrisis en de angst voor een wereldwijde recessie. Een goed moment om het eens over de economische toekomst van Nederland te hebben. De Volkskrant start daarom het project ‘De Economische Agenda’ in samenwerking met Nicis, Kennisland en Spring Associates.

KL helpt mee met de organisatie en Joeri is lid van het zogenoemde Panel der Wijzen. Op 8 november gaat de discussie van start met de publicatie van een groslijst met problemen opgevoerd door het panel. Lezers kunnen hier online op reageren. Vanaf januari worden geselecteerde problemen uitgediept en wordt met lezers gezocht naar oplossingen. Ook volgen debatten in het land.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-economische-agenda-in-de-volkskrant/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-economische-agenda-in-de-volkskrant/