De Kafkabrigade gaat los!

Kafkabrigade wordt zelfstandige organisatie.


19 juni 2009

De Kafkabrigade heeft na vijf jaar en ongeveer 40 casusonderzoeken in Nederland en het buitenland inmiddels aanzienlijke bekendheid verworven. Belangrijker: er zijn de afgelopen jaren veel concrete stappen gezet in het weghalen van onnodige bureaucratie. Zo is bijvoorbeeld de administratieve procedure voor het trouwen of de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerkaart een stuk gemakkelijker geworden.

De Kafkabrigade heeft niet alleen voortdurend gereflecteerd op het functioneren van de overheid, maar ook op haar eigen werk. Onze conclusie is, dat het werk nog lang niet klaar is, en dat het tijd is voor een nieuwe stap. Om de komende tijd met nog meer energie en op nog meer verschillende manieren organisaties te kunnen helpen bij het aanpakken van onnodige bureaucratie hebben de oprichtende partijen van de Kafkabrigade – Jorritdejong.nl, Kennisland en Zenc – besloten om een eigenstandige organisatie van de Kafkabrigade te maken, die als motor in het netwerk gaat functioneren.

De nieuwe Kafkabrigade gaat zich onder andere richten op overdracht, het ontwikkelen van nieuwe methoden en een internationaal netwerk. Vanaf 1 oktober 2009 zullen Arre Zuurmond (veel tijd) en Lobke van der Meulen (voltijd) de drijvende krachten van deze netwerkorganisatie worden. De oprichtende partijen blijven als vanouds betrokken.

Meer informatie volgt in de komende maanden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-kafkabrigade-gaat-los/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-kafkabrigade-gaat-los/