De koe versus de eekhoorn

Chris was op de conferentie ‘Bridging the Gap - New Survival Strategies: The Cow vs The Squirrel!’


  • Betrokken KL'ers
4 oktober 2012

Op 24 en 25 september kwamen innovatiegroupies samen in Kopenhagen en Malmö voor de conferentie ‘Bridging the Gap – New Survival Strategies: The Cow vs The Squirrel!’ Het ging over de noodzakelijkheid van ons vermogen om flexibel, zelforganiserend en in gezamenlijkheid te opereren. De jaren dat de 'vette' overheid ons door de winter loodste zijn immers achter ons.

Chris Sigaloff was erbij en was vooral onder de indruk van Mindlab, een innovatielab dat door de overheid is opgezet om op een zo flexibele, anticiperende en experimentele manier te werken. Een plek waar de koeien en eekhorens samenkomen?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-koe-versus-de-eekhoorn/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-koe-versus-de-eekhoorn/