De rotonde van Hamed

Op 14 februari werd het boek 'De Rotonde van Hamed' gepresenteerd, de neerslag van een onderzoek in dertien steden naar de wijze waarop de hulp-, zorg- en dienstverlening aan mensen met meerdere ernstige problemen is georganiseerd.


1 maart 2009

Op 14 februari werd het boek ‘De Rotonde van Hamed’ gepresenteerd, de neerslag van een onderzoek in dertien steden naar de wijze waarop de hulp-, zorg- en dienstverlening aan mensen met meerdere ernstige problemen is georganiseerd: het ‘Aanval op de Uitval’-traject.

Dit boek biedt concrete antwoorden en oplossingen voor professionals. KL’er en Kafkabrigadier Constant Hijzen werkte mee als onderzoeker, co-auteur en zal zich verder verdiepen in het thema. Download het boek op de website van het Nicis Instituut (pdf).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-rotonde-van-hamed/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-rotonde-van-hamed/