Deelnemers Expeditie 2020 komen samen bij KL

Tijdens de Expeditie ontwerpen zij de lerarenopleiding van de toekomst.


  • Betrokken KL'ers
30 oktober 2011

Op 27 oktober waren de studenten van de Hogeschool Utrecht die meedoen aan Expeditie 2020 bij Kennisland op bezoek. Tijdens de Expeditie ontwerpen zij de lerarenopleiding van de toekomst.

Chris Sigaloff vertelde over wat er nodig is om complexe vraagstukken aan te pakken: meer samenwerking, meer kennisdeling en meer flexibiliteit. We zouden kinderen ook in deze lijn moeten opleiden, zodat ze toegerust zijn de problemen van de toekomst het hoofd te bieden.

De studenten deelden hun ervaringen uit de klas en Marcel Oosterwijk besprak een belangrijk aspect van de Expeditie: communicatie en zichtbaarheid. Hoe kun je de middelen die voorhanden zijn (website, social media, events) inzetten om vernieuwing zichtbaar te maken en zo te laten groeien.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/deelnemers-expeditie-2020-komen-samen-bij-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/deelnemers-expeditie-2020-komen-samen-bij-kl/