Derde lichting Leiderschap in Cultuur afgestudeerd

39 deelnemers aan het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) ontvingen op 10 november hun certificaat uit handen van Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media (OCW). Veertien maanden lang werkten zij aan hun persoonlijk leiderschap en een vitalere cultuursector.


header_img
Certificaatuitreiking LinC3

Directeur-generaal Marjan Hammersma (OCW) overhandigt op donderdag 10 november 2016 aan de derde lichting deelnemers van het leerprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) hun certificaat.

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download
Certificaatuitreiking LinC3
17 november 2016

Leerprogramma Leiderschap in Cultuur++CaseBekijk ook onze case ‘Leiderschap in de culturele sector’. biedt (potentiële) culturele leiders de kans om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Professionals uit allerlei disciplines – van musea tot podiumkunsten – werken in LinC samen. Zij onderzoeken hoe de kunst- en cultuursector op dit moment is georganiseerd en wat daar beter aan kan. LinC draagt zo bij aan sterk leiderschap in de cultuursector en vormt een platform waarop uiteenlopende cultuurprofessionals samen kunnen experimenteren.

Opbrengsten LinC 3

De derde lichting onderzocht onder andere wat er gebeurt als burgers mogen (mee)beslissen over de besteding van het cultuurbudget.De derde lichting onderzocht onder andere wat er gebeurt als burgers mogen (mee)beslissen over de besteding van het cultuurbudget. Deelnemers aan LinC 3 keken naar de verschillen in beoordeling tussen leken en professionals en schreven een voorstel om publiek een stem te geven in het bestuur van culturele instellingen. Ook slaagde LinC 3 erin in Rotterdam-Noord 50.000 euro aan cultuurgeld te laten verdelen op basis van de wensen van bewoners.

Naast de relatie met (nieuw) publiek werden ook andere actuele vraagstukken onderzocht. Zo presenteerde LinC 3, in reactie op het plan om cultuur internationaal in te zetten als instrument tegen instabiliteit++Culturele samenwerking voor stabiliteitIn mei 2016 presenteerden de ministeries OCW en BuZa het plan om via culturele samenwerking bij te dragen aan stabiliteit. Lees hier de beleidsbrief, een concreet voorstel waarin ruilen een prominente plek inneemt. De afgelopen jaren verrezen in veel steden cultuurhuizen waarin meerdere culturele instellingen moeten samenwerken; LinC 3 concludeerde dat dit vooral een zaak van medewerkers is en niet van directies. Ook ontstond het plan om jonge cultuurtalenten, die het in de jaren na hun afstuderen vaak lastig hebben, onder de hoede te nemen van meer senior LinC-ers.Ook ontstond het plan om jonge cultuurtalenten, die het in de jaren na hun afstuderen vaak lastig hebben, onder de hoede te nemen van meer senior LinC-ers. Tot slot startte LinC 3 de beweging Cultuur maakt gelukkig, die via een campagne op Facebook de waarde van cultuur zichtbaar maakt.

Vernieuwing van de sector

Leiderschap in Cultuur wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Kennisland werkt hierin samen met Universiteit Utrecht-USBO, HKU en Coaching in de Cultuur. Afgelopen september is de vierde en voorlopig laatste lichting gestart.

De belangstelling voor LinC is groot. Bij de selectie van deelnemers streven we naar een goede afspiegeling van de cultuursector. Deelnemers worden uitgedaagd hun visie op vernieuwing te onderzoeken en te realiseren. Ze sluiten het programma af met een persoonlijk artikel, waarvan er binnenkort enkele worden gepubliceerd. Binnen LinC 3 bestaat veel ambitie om ook na afloop van het leerprogramma samen verder te werken aan deze en andere (toekomstige) projecten en ideeën.

Wij feliciteren alle deelnemers met het succesvol afronden van LinC 3!

LinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreikingLinC 3 certificaatuitreiking
LinC 3 certificaatuitreiking

Beschrijving: Directeur-generaal Marjan Hammersma (OCW) overhandigt op donderdag 10 november 2016 aan de derde lichting deelnemers van het leerprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC) hun certificaat. Fotograaf: Sebastiaan ter Burg.

Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/derde-lichting-leiderschap-cultuur-afgestudeerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/derde-lichting-leiderschap-cultuur-afgestudeerd/