Digitale Pioniers 13e ronde open

De dertiende ronde van de Digitale Pioniers met als thema 'Samenwerken' is open. Digitale Pioniers zoekt daarom internetprojecten waarbinnen samenwerken centraal staat.


  • Betrokken KL'ers
7 mei 2007

Digitale Pioniers zoekt voor de 13e ronde internetprojecten waarbinnen samenwerken centraal staat. Internet is niet alleen de aangewezen plek om informatie te vinden, maar ook een plek om samen te werken.

Met de opkomst van Web 2.0 wordt het gebruikers steeds makkelijker gemaakt ook daadwerkelijk iets te ondernemen samen met andere gebruikers.

Niet alleen op individueel vlak kan worden samengewerkt met anderen, ook kleine maatschappelijke organisaties zouden hun krachten kunnen bundelen om efficiënter te kunnen werken. Denk hierbij aan een profielensite als de Clubvan100, maar ook aan software die samenwerking op afstand mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld binnen het hoger onderwijs door SURFgroepen.

Naast het wisselende thema is het mogelijk voorstellen in te dienen onder de categorieën Internationaal en Mobilitieit. Tot 22 juni kunnen voorstellen worden ingediend voor de dertiende ronde van Digitale Pioniers. Ga voor meer informatie naar www.digitalepioniers.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-13e-ronde-open/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-13e-ronde-open/