Digitale Pioniers Academie 2007 open!

Vanaf 5 maart is het weer mogelijk je in te schrijven voor de Digitale Pioniers Academie 2007. De Digitale Pioniers Academie is vorig jaar gestart om projectleiders te ondersteunen in het verder ontwikkelen van een succesvol (Digitale Pioniers) project.


  • Betrokken KL'ers
25 februari 2007

Vanaf 5 maart is het weer mogelijk je in te schrijven voor de Digitale Pioniers Academie 2007. De Digitale Pioniers Academie is vorig jaar gestart om projectleiders te ondersteunen in het verder ontwikkelen van een succesvol (Digitale Pioniers) project.

Dit jaar kunnen ook projecten die niet eerder een ondersteuning van Digitale Pioniers hebben gekregen zich opgeven voor de Digitale Pioniers Academie. De Academie staat open voor maximaal 10 interprojecten die:

  • bijdragen aan meningsvorming en participatie
  • innovatieve publieke diensten bieden/ontwikkelen
  • een bewezen bereik hebben binnen de gedefinieerde doelgroep
  • streven naar opschaling van een oorspronkelijk not for profit initiatief
     

Uit de resultaten van de projecten die door Digitale Pioniers ondersteund zijn, blijkt dat velen na een succesvolle start problemen hebben door te groeien. De Digitale Pioniers Academie biedt projectleiders een kans om onder begeleiding te bouwen aan een goede financiële en organisatorische basis om daarmee een volgende stap te kunnen zetten.

De Academie bestaat uit 10 bijeenkomsten. De eerste is op vrijdag 13 april en de slotsessie is in de laatste week van september 2007. Tijdens de bijeenkomsten stellen experts onderwerpen aan de orde als ondernemerschap, co-design, open innovatie en business modellen in het publieke domein.

Gedurende de Academie werken projecten aan een Digitale Pioniers Business Plan. Hierbij worden zij door de experts ondersteund op het gebied van financiën, dienstenontwikkeling, organisatie en marketing. Daarnaast wordt ieder project tijdens het traject begeleid door een persoonlijke coach. De Academie sluit net als vorig jaar af met de keuze door een groep experts van de top drie projecten tijdens een openbare ‘Pitch’. De winnaars ontvangen een geldbedrag variërend van € 25.000 tot € 10.000.

Deelname aan de Academie is gratis maar vraagt van alle deelnemers een behoorlijke investering in tijd tijdens de looptijd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-academie-2007-open/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-academie-2007-open/