Digitale Pioniers en Open Business werken samen

De Digitale Pioniersregeling en Open Business.cc starten met de uitwisseling van open business modellen tussen Nederland en het buitenland.


  • Betrokken KL'ers
27 november 2006

De Digitale Pioniersregeling en Open Business.cc starten met de uitwisseling van open business modellen tussen Nederland en het buitenland. Het doel van deze gezamenlijke inspanning, is om het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen te vergroten.

Open Business zal succesverhalen en sociale business modellen van de Digitale Pioniersregeling op internationaal niveau verspreiden. De Digitale Pioniers regeling zal op zijn beurt een verzoek doen bij partners om succesvolle open business modellen uit het buitenland in Nederland te introduceren. De eerste uitwisseling start op 16 december 2006.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-en-open-business-werken-samen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-en-open-business-werken-samen/