Digitale Pioniers opent 18e en laatste ronde “Vrijstaat”

Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren.


  • Betrokken KL'ers
14 december 2009

Op 14 december opende de 18e en laatste ronde Digitale Pioniers. Het thema voor deze ronde is "Vrijstaat". Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. 

Voor de 18e ronde is in totaal 140.000 euro beschikbaar. Per project kan maximaal 32.000 euro aan ondersteuning gegeven worden. Een aanvraag indienen kan tot en met 24 januari 2010. Meer informatie over aanvragen, het thema Vrijstaat en de Leidraad met de belangrijkste regels voor het indienen van projectvoorstellen vind je op deDigitale Pioniers website.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-opent-18e-en-laatste-ronde-vrijstaat/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-opent-18e-en-laatste-ronde-vrijstaat/