Digitale Pioniers zoekt projecten voor nieuwe ronde

Het thema van deze ronde is ‘identiteit’.


  • Betrokken KL'ers
29 mei 2008

Het thema van deze ronde is ‘identiteit’. Internet heeft aan dit begrip een nieuwe dimensie gegeven. Internetgebruikers vertellen via sociale netwerken massaal aan de wereld wie ze zijn en waar ze voor staan. Digitale Pioniers zoekt internetprojecten die op een innovatieve manier op het thema identiteit inspelen. Je kunt tot 20 juni a.s. een voorstel indienen. In het najaar start bovendien de derde Digitale Pioniers Academie. Kijk voor meer informatie op www.digitalepioniers.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-zoekt-projecten-voor-nieuwe-ronde/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/digitale-pioniers-zoekt-projecten-voor-nieuwe-ronde/