Diversity in education: struggle for life or creating the future

Conferentie over de impact van de economische crisis voor scholen en over de toekomst en nieuwe kansen. 


  • Betrokken KL'ers
2 juni 2011

Diversity in education: struggle for life or creating the future
Eens per jaar komen alle Europese bijzondere scholen (scholen met een eigen pedagogische identiteit), samen tijdens een tweedaagse conferentie. Ditmaal vond de bijeenkomst plaats in Madrid en was Chris Sigaloff uitgenodigd om een keynote te geven.  

De conferentie ging over de impact van de economische crisis voor scholen en over de toekomst en de nieuwe kansen en uitdagingen die dit scholen biedt. Chris riep het netwerk van bijzondere scholen op om zelf het initiatief te nemen om te innoveren. Juist een netwerk van scholen, voortgekomen uit een traditie van burgerbetrokkenheid, kan de handen ineen slaan om als veld de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs te nemen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/diversity-in-education-struggle-for-life-or-creating-the-future/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/diversity-in-education-struggle-for-life-or-creating-the-future/