Doetank ‘Zelfredzame burgers en ondernemers’ aan de slag in Almere

Hoe kan een gemeente als Almere slimmer en innovatiever omgaan met conflicterende belangen in de omgang met ondernemers? 


  • Betrokken KL'ers
1 februari 2011

KL heeft samen met het Ministerie BZK het Slimmernetwerk opgericht om vernieuwers binnen de publieke sector met elkaar te verbinden. Binnen het netwerk zijn verschillende Doetanks opgezet: groepen professionals en leidinggevenden uit het hele land die zich vastbijten in een specifiek vraagstuk. 

De Doetank ‘Zelfredzame burgers en ondernemers’ is door Doetank-lid en gemeenteadviseur Arjan Erkens uitgenodigd om in Almere aan de slag te gaan met de vraag hoe de overheid beter en slimmer kan omgaan met burgers.

Bij een eerste overleg op het stadhuis van Almere werden Doetank-leden vanuit onder meer Limburg, Den Haag en Overijssel getrakteerd op een nijpende uitdaging: Hoe kan een gemeente als Almere slimmer en innovatiever omgaan met conflicterende belangen in de omgang met ondernemers?

In de komende periode worden een bedrijventerrein en de concrete uitdagingen die daar spelen onder de loep genomen om tot een nieuwe aanpak te komen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/doetank-zelfredzame-burgers-en-ondernemers-aan-de-slag-in-almere/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/doetank-zelfredzame-burgers-en-ondernemers-aan-de-slag-in-almere/