Downloadverbod in Algemeen Overleg auteursrecht

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie licht zijn beleidsplannen toe. Spannend gezien de recente ontwikkelingen...


7 december 2011

Vanmiddag vindt in de Tweede Kamer in Den Haag het tweede gedeelte van het langverwachte Algemeen Overleg (AO) over het auteursrecht plaats. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie licht zijn beleidsplannen zoals geformuleerd in de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 uit het voorjaar toe. 

Net zoals tijdens het eerste gedeelte van het AO afgelopen woensdag zal de focus van het debat op het zogenaamde 'downloadverbod' liggen. Zoals geformuleerd in speerpunt 3 van zijn brief wil het kabinet af van de huidige situatie waarin het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken van internet legaal is omdat het als privékopie beschouwd wordt. Deze plannen zijn omstreden (zie bijvoorbeeld de positie van de artiestenbonden, de Consumentenbond en FNV KIEM) en afgelopen week werd duidelijk dat er gelukkig geen Kamermeerderheid voor bestaat.

Inmiddels zijn we een week verder. Vanaf 15.30 uur wordt het debat vervolgd met de tweede ronde vragen (bekijk de livestream vanuit de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer). Het blijft spannend vanwege een aantal ontwikkelingen in de afgelopen week:

  • Ten eerste heeft BUMA/STEMRA, dat afgelopen week veel kritiek moest incasseren, zich nog meer in de nesten gewerkt door de verdenkingen van belangenverstrengeling en afpersing tegen de inmiddels teruggetreden bestuurder Jochem Gerrits. Het is interessant om te zien hoe de meer uitgesproken leden van de Kamercommissie hierop zullen reageren.
     
  • Ten tweede heeft Zwitserland – dat in het debat van afgelopen week vaak genoemd is omdat het naast Nederland het enige land in Europa is waar downloaden uit ongeautoriseerde bron legaal is – inmiddels duidelijk aangegeven dat zij niks in een downloadverbod zien. Onder meer omdat het downloaden van muziekwerken in de ogen van de Zwitserse regering helemaal niet schadelijk is. Interessant is hier dat deze conclusies mede op het Nederlandse ‘Ups en Downs’-onderzoek gebaseerd zijn.
     
  • Tot slot verwachten we vanmiddag nog iets meer duidelijkheid over de positie van het ministerie met betrekking tot de auteursrechtelijke problemen die zich voordoen in het kader van digitaliseringprojecten zoals Beelden voor de Toekomst. Afgelopen week vergat Staatssecretaris Teeven op de vragen van PvdA-Kamerlid Pauline Smeets te antwoorden. Inmiddels heeft hij zijn antwoorden op papier gezet. Vanuit het perspectief van de erfgoedsector zou het mooi zijn als er nog meer duidelijkheid over de kaders voor collectieve licentiemodellen voor erfgoedinstellingen zou komen.