EBF Conference ‘Create. Innovate. Dominate’

Welke kant gaat het op met het internationale concurrentievoordeel van Nederland? En welke rol heeft de creatieve industrie daarbij?


  • Betrokken KL'ers
3 oktober 2012

Welke kant gaat het op met het internationale concurrentievoordeel van Nederland? En welke rol heeft de creatieve industrie daarbij? Dat waren vragen die Martijn Arnoldus vanuit zijn rol bij KL en de Dutch Creative Industries Council centraal stelde in zijn keynote op de EBF Conference in Groningen. 

De EBF Conference is het grootste jaarlijkse congres dat geheel door studenten wordt georganiseerd. In zijn keynote koppelde Martijn verschillende discoursen aan het Nederlandse bedrijvenbeleid van de afgelopen jaren. Hij constateert dat de crisis geleidelijk wordt verheven tot de grootste economische kans voor westerse landen. De zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken wordt steeds meer vertaald als ons volgende concurrentievoordeel.

Kijk voor meer informatie op www.ebfgroningen.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/ebf-conference-create-innovate-dominate/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/ebf-conference-create-innovate-dominate/