Een keukentafel om slimmer aan samen te werken

Waar vakgroepdocenten een visie op de positionering van hun opleiding formuleerden.


  • Betrokken KL'ers
1 februari 2008

Chris Sigaloff en Iselien Nabben (HAN) hebben een bijeenkomst georganiseerd waar vakgroepdocenten een visie op de positionering van hun opleiding formuleerden (onder andere aan de hand van koffiebekers).

Er werd gepraat over persoonlijke en collectieve ambities en over de beelden en thema’s die in de weg zitten om die ambities te realiseren. De bijeenkomst had meer weg van een gesprek aan een keukentafel dan van een vergadering. Dit maakte beweging, vernieuwing en acties mogelijk. Chris en Iselien werken samen in het Huis voor Slimmer Samenwerken, dat tot doel heeft het innovatieve vermogen van de publieke sector (met name het onderwijs) te vergroten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/een-keukentafel-om-slimmer-aan-samen-te-werken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/een-keukentafel-om-slimmer-aan-samen-te-werken/