Eerste bijeenkomst Onderwijs Pioniers vo 2011

Het levende bewijs van positieve energie van leraren om het onderwijs te vernieuwen.


  • Betrokken KL'ers
3 oktober 2011

Half oktober kwamen uit alle hoeken van het land enthousiaste en ondernemende leraren naar het kantoor van Kennisland. Deze Onderwijs Pioniers zijn het levende bewijs van de positieve energie van leraren om het onderwijs van binnenuit te vernieuwen.

Allen werken momenteel aan hun eigen ideeën om hun school te verbeteren, ondersteund door het Onderwijs Pioniers-programma. De landelijke bijeenkomsten staan in het teken van leren, ontmoeten en uitwisselen. De Pioniers delen ervaringen en krijgen tips & tricks mee naar huis voor de realisatie van hun project.

Lees hier een verslag van de dag.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-bijeenkomst-onderwijs-pioniers-vo-2011/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-bijeenkomst-onderwijs-pioniers-vo-2011/