Eerste fase Kafkabrigade afgerond

De Kafkabrigade is dit keer in opdracht van het ministerie van BZK ingezet om de problemen rond het aanvragen van vergunningen voor tuinhuisjes in Leiden op te lossen.


18 juli 2006

De Kafkabrigade is dit keer in opdracht van het ministerie van BZK ingezet om de problemen rond het aanvragen van vergunningen voor tuinhuisjes in Leiden op te lossen. Het aanvragen van een vergunning voor een tuinhuisje in een volkstuin blijkt een enorme rompslomp te zijn. De formulieren die de amateurtuinders in moeten vullen voor een aanvraag zijn eerder van toepassing op de bouw van een kathedraal dan op een tuinhuis.

Volgens de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) deed de gemeente eerst nooit zo moeilijk. De tuinder vulde het aanvraagformulier met de benodigde tekeningen in bij de bouwcommissie van LBA. Deze controleerde de formulieren en stuurde ze door naar de gemeente, die er vervolgens een stempel onder zette. Dat duurde een paar weken, maar dan was ook alles rond.

Sinds 2003 is die aanvraag stukken ingewikkelder geworden, door de invoering van een nieuw aanvraagformulier. Dit nieuwe aanvraagformulier is een gevolg van een nieuw bouwbesluit. Op het formulier dienen voortaan ook gegevens ingevuld te worden die niet direct van toepassing zijn op een volkstuinhuisje.

De Kafkabrigade heeft onderzocht waar het in Leiden fout is gegaan. Daarbij heeft de Kafkabrigade ook gekeken naar andere gemeentes en hun omgang met het nieuwe bouwbesluit.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-fase-kafkabrigade-afgerond/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-fase-kafkabrigade-afgerond/