Eerste Kafkabrigade ‘functioneringsgesprekken’ in Wales

Vier Kafkabrigadiers zijn naar Wales gegaan om daar o.a. de eerste twee ‘functioneringsgesprekken’ te voeren


1 november 2008

Vier Kafkabrigadiers zijn naar Wales gegaan om daar o.a. de eerste twee ‘Functioneringsgesprekken’ te voeren.

In Bridgend hebben we gesproken over de voorzieningen voor jonggehandicapten die moeten worden overgezet van het systeem voor jongeren naar het systeem voor volwassenen. In Swansea ging het gesprek over voortijdig schoolverlaters. Behalve veel inhoudelijke kennis, hebben we ook veel kennis over de Kafkamethode zelf opgedaan. Zo blijken Welshmen tijdens een ‘functioneringsgesprek’ een stuk formeler en beleefder te zijn dan Nederlanders. We gaan de nieuwe kennis direct toepassen, in december tijdens het ‘functioneringsgesprek’ in Cardiff.

Meer weten over hoe de Kafkabrigade bureaucratische rompslomp te lijf gaat? Kijk op www.kafkabrigade.nl of stuur een mailtje naar Lobke van der Meulen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-kafkabrigade-functioneringsgesprekken-in-wales/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-kafkabrigade-functioneringsgesprekken-in-wales/