Eerste Slimmernetwerk Doetank Masterclass groot succes

Wat gebeurt er als je met ruim 30 ‘publieke professionals’, 6 coaches en 2 Masterclass-docenten in een oude bierkelder in Utrecht gaat zitten?


  • Betrokken KL'ers
26 maart 2012

Wat gebeurt er als je op een zonnige lentedag afspreekt met ruim dertig enthousiaste ‘publieke professionals’, zes coaches en twee goed voorbereide Masterclass-docenten in een oude bierkelder in Utrecht? Juist. Dan wordt met succes gewerkt aan een nieuw Slimmernetwerk-experiment! 

Met een tevreden gevoel kijken we terug op de eerste Doetank Masterclass van 21 maart. Niet alleen omdat het leerzaam was, maar vooral omdat we een goede basis hebben gelegd voor de eerste lichting Doetanks van dit jaar.

Een Masterclass?
Deze eerste van een serie van drie Masterclasses was bedoeld voor iedereen met een concreet Doetank-vraagstuk. De dag wilden we vooral benutten voor het opstarten van een aantal kansrijke Doetanks. Dit bleek een succes, niet in de minste plaats dankzij de inzet en gedegen voorbereiding van Masterclass-docenten Lobke van der Meulen (Kafkabrigade) en Jonas Piet (zelfstandig ontwerper).

Doetankers gingen aan de slag met twee vragen: we hebben een vraagstuk, maar weten we precies wat het onderliggende probleem is? En welke mensen en organisaties zijn hier dan bij betrokken? We daagden deelnemers uit om vooral niet binnen gebaande paden te blijven. Om dit te vergemakkelijken maakten we gebruik van specifieke methoden afkomstig uit het ontwerpdenken, zoals het HOOPS-model van Joe Heapy.

Verder gaf TNO alvast een voorproefje van de manier waarop we de oplossingen straks gaan formuleren in serieuze businesscases. Dat is een cruciale stap om een goed idee ook goed te ‘verkopen’. Het eindresultaat was een scherper beeld van de missie die de kersverse Doetanks willen gaan uitvoeren: een beter uitgewerkte probleemstelling en zicht op een mogelijke opdrachtgever; twee van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen toewerken naar concrete oplossingen.

De oefeningen die de Doetankers die dag deden maakten deel uit van een kaartenwaaier met praktische instrumenten die ze in de praktijk kunnen toepassen, zowel in de Doetank als op de eigen werkvloer. Met deze ‘Doetank Gereedschapskist’ kunnen ze het komend half jaar experimenteren en kijken wat werkt. Daarnaast is het de bedoeling dat Doetankers hun eigen instrumenten, tips en trucs hieraan toevoegen om samen de gereedschapskist verder te vullen.

What’s Next?
De mooiste resultaten zijn misschien wel de energie en gretigheid waarmee de deelnemers met elkaar aan de slag willen gaan, getuige de feedback die ze gaven na afloop:

“Het geeft me weer overzicht en lucht om te realiseren dat ‘mijn probleem’ niet op zichzelf staat en te overzien is. Het is niet erg of complex, alleen lastig op dit moment. Ik vind het echt super om mee te maken, dit zou ik wel altijd willen blijven doen!”

Nu is het tijd dat deze innovatieteams in de kiem uitgroeien tot volwaardige Doetanks. En dat wordt een taaie klus. Maar ook een mooie klus. Met dertig enthousiaste Doetankers en vraagstukken die variëren van kennisbehoud bij de overheid tot schuldhulpverlening bij probleemgezinnen in Amsterdam-Noord, kunnen we niet anders dan met veel belangstelling kijken wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Doetankers, zet hem op!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-slimmernetwerk-doetank-masterclass-groot-succes/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-slimmernetwerk-doetank-masterclass-groot-succes/