eInclusion in Instanbul

Namens Kennisland woonde Syb Groeneveld op 25 april een expertsessie bij over eInclusion in Istanbul. Onder leiding van Paul Timmers en Marcelino Cabrera werd in kleine groepen geëxploreerd hoe immigranten, etnische minderheden (en civil society in het algemeen) ICT kunnen gebruiken om een beter sociaal netwerk te bouwen.


26 april 2007

Namens Kennisland woonde Syb Groeneveld op 25 april een expertsessie bij over eInclusion in Istanbul. Onder leiding van Paul Timmers (DG Information Society and Media) en Marcelino Cabrera (Institute for Prospective Technological Studies) werd in kleine groepen geëxploreerd hoe immigranten, etnische minderheden (en civil society in het algemeen) ICT kunnen gebruiken om een beter sociaal netwerk te bouwen. Niet het zoveelste beleid over e-vaardigheden of toegankelijkheid maar wel over hoe individuen met ICT sociaal kapitaal kunnen bouwen.

De discussie focuste op ‘social software’ die bijdraagt aan het bevorderen van integratie, educatie, creativiteit en ondernemerschap. Er werd ook gediscussieerd over hoe succesvolle ‘grass root’ initiatieven uit ‘civil society’ daarin kunnen worden betrokken en wat voor Europees beleid daarbij kan passen. We hopen natuurlijk dat veel van de ervaring die in Nederland de afgelopen tien jaar is opgedaan (met de digitale trapvelden, de broedplaatsen en bijvoorbeeld Digitale Pioniers) als inspiratie dient voor toekomstig beleid op Europees niveau. Denk je hieraan een bijdrage te kunnen leveren kijk dan op www.ipolicy.eu

Uiteindelijk moet de discussie eind dit jaar leiden tot een communicatie van de Europese Commissie over het eInclusion programma dat vanaf 2008 gaat lopen.

Zie ook: eInclusion, Riga en R&D.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/einclusion-in-instanbul/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/einclusion-in-instanbul/