Emergence by Design: sociale innovatie op de wetenschappelijke kaart

We ontwikkelen gereedschap om de impact van sociale innovatie inzichtelijk te maken.


  • Betrokken KL'ers
30 november 2011

In heel Europa neemt de roep om op 'een andere manier' grote, complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, sterk toe. We zien dan ook veel initiatieven ontstaan die we met de bestaande opvattingen over innovatie maar moeilijk kunnen plaatsen, maar die onderling veel gemeen hebben: de vernieuwing wordt 'van onderop' georganiseerd, er zijn groepen betrokken die je niet direct als 'expert' zou betitelen en er wordt een groter goed nagestreefd: een positieve impuls voor de samenleving.

Het ontbrak nog aan een sterk en theoretisch onderbouwd vocabulaire waarmee deze sociale innovatie bestudeerd, geëvalueerd en versterkt kan worden. Kennisland is sinds 1 november actief betrokken bij het door de Europese commissie gefinancierde project 'Emergence by Design'. Daarin leggen we de basis voor een wetenschappelijke benadering van deze vorm van innovatie en ontwikkelen we gereedschap om de impact van sociale innovatie inzichtelijk te maken. Belangrijk, want daarmee kun je het potentieel van sociale innovatie beter benutten.

Kennisland gaat daarvoor een 'dynamische evaluatie' ontwikkelen, die we direct kunnen testen op de nieuwe ronde Onderwijs Pioniers die in september 2012 van start gaat. Een prachtige kans om het proces van maatschappelijke vernieuwing een theoretische bodem te geven en onze praktijk te gebruiken om de theorie te voeden en te toetsen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design-sociale-innovatie-op-de-wetenschappelijke-kaa/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design-sociale-innovatie-op-de-wetenschappelijke-kaa/