Empowerment van het midden in het onderwijs

Vorige maand hebben KL en Interstudie NDO samen met 22 coördinatoren van de Avans Hogeschool, hun leidinggevenden en de voorzitter van het College van Bestuur een traject afgerond met als doel het vernieuwend vermogen van deze belangrijke professionals in het hoger onderwijs te vergroten. 


  • Betrokken KL'ers
4 december 2012

Coördinatorschap op een hogeschool is een lastige en uitdagende positie in het hoger onderwijs. Je bent de belangrijkste schakel tussen het primaire proces en het secundaire (organisatie) proces. Je hebt in veel gevallen zowel een onderwijstaak als een coördinerende taak en er wordt veel van je verwacht maar in veel gevallen heb je geen ‘formele positie’ in de hiërarchie. Bestuur en management schrijven ronkende beleidsnotities over gewenste verbeteringen, dragen ambities uit, willen resultaat zien, beknibbelen op budgetten of knippen en plakken in de organisatie. En jij moet het maar doen. Jij bent in feite degene die daadwerkelijk iets aan de kwaliteit van het onderwijs kan doen door de professionele ruimte te pakken die er niet vanzelfsprekend is. 

Vorige maand hebben Kennisland en Interstudie NDO samen met 22 coördinatoren van de Avans Hogeschool, hun leidinggevenden en de voorzitter van het College van Bestuur een traject afgerond met als doel het vernieuwend vermogen van juist deze belangrijke professionals in het hoger onderwijs te vergroten.

Met resultaat.

Er zijn de persoonlijke leerresultaten zoals meer zelfvertrouwen, inzicht in functionele en disfunctionele dynamieken die nu eenmaal ‘eigen’ zijn aan grote professionele organisaties. Maar ook de moed om daarin je eigen koers te varen. Zelfkennis die je helpt de dienende plek in te nemen en bewust te zijn van de mogelijkheden die in het midden van een onderwijsinstituut liggen.

Behalve persoonlijke, zijn er ook concrete resultaten zoals het opzetten van een ‘buslijn’ die de verschillende locaties van de Avans Hogeschool verbindt, maar ook een plek vormt waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. Een pilot voor het opzetten van groepsstages in het eerste jaar van opleidingen, om studenten sneller dan nu in contact te brengen met de praktijk en daarmee de leeromgeving te verrijken. Een digitaal netwerk dat het mogelijk maakt om professionals met elkaar in verbinding te brengen rondom vraag en aanbod.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/empowerment-van-het-midden-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/empowerment-van-het-midden-in-het-onderwijs/