En de Onderwijs Pionier 2009 is…

Het project ‘Samen Spelen’ van Annet van Ederen (Noordwijkse School)


  • Betrokken KL'ers
29 juni 2009

Begin dit jaar daagde Onderwijs Pioniers leraren uit het primair onderwijs uit om zelf met slimme oplossingen te komen voor het werken op school. Vier maanden later, woensdag 17 juni, stonden 15 leraren als volwaardige projectleiders in het hoofdkantoor van het SBO in Den Haag voor een volle zaal met professionals uit het veld, journalisten en ambtenaren van OC&W. Daar presenteerden zij de voortgang van hun project en de ervaringen van deelname aan het begeleidende programma. De jury besloot vervolgens dat het project ‘Samen Spelen’ van Annet van Ederen (Noordwijkse School) het verdiende om uit handen van kamerlid Tofik Dibi de Onderwijs Pioniersprijs 2009 te ontvangen.

Juryvoorzitter Jozef Kok (PO-Raad) stelde dat Annet van Ederen er in slaagt ‘met minimale middelen zowel het speelproces van kinderen te verbeteren als de werkdruk van de leraren te verlagen’. Bij Samen Spelen wordt het schoolplein ingedeeld in gekleurde vakken en gelden in het speelkwartier vergelijkbare regels als bij de gymles, kinderen krijgen daarbij zelf een verantwoordelijke rol toebedeeld zodat leraren ook profiteren van een welverdiende pauze. De jury was vooral lovend over het feit dat ‘iedere school morgen al met hetzelfde idee aan de slag kan’.

In zijn afsluitende speech gaf Tofik Dibi uit te kijken naar het uitreiken van de Onderwijs Pioniersprijs 2010.

Kijk ook op www.onderwijspioniers.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/en-de-onderwijs-pionier-2009-is/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/en-de-onderwijs-pionier-2009-is/