EP beaamt: meer online vrijheid nodig voor erfgoedinstellingen

Vorige week heeft het Europees Parlement (EP) een evaluatierapport van de EU auteursrechtenrichtlijn uit 2001 aangenomen. Met dit rapport schetst het Europees Parlement de contouren voor een hervorming van het Europese auteursrecht. KL heeft intensief gelobbyd om ervoor te zorgen dat onze visie op hervorming van het EU-auteursrecht in het rapport terecht kwam. Lees hoe en waarom.


header_img

Europees Parlement

Maker: Florian Pircher

Rechten:

Original

Download
13 juli 2015

Vorige week heeft het Europees Parlement (EP) een evaluatierapport van de EU-auteursrechtenrichtlijn++AuteursrechtenrichtlijnDeze richtlijn vormt de basis van de Nederlandse Auteurswet en de auteurswetten van de andere EU-lidstaten. uit 2001 aangenomen. Met dit rapport, dat onder leiding van MEP Julia Reda van de Piratenpartij tot stand is gekomen, schetst het Europees Parlement de contouren voor een hervorming van het Europese auteursrecht.

Kennisland heeft in de afgelopen maanden intensief gelobbyd om ervoor te zorgen dat onze visie op een hervorming van het EU-auteursrecht haar neerslag in het rapport van het Europees Parlement vond. Dit hebben we op twee manieren gedaan: als een van de trekkers van de COMMUNIA association for the Public Domain, en samen met Europeana.

Gemiste kans

Via COMMUNIA maken wij ons sterk voor nieuwe en aangepaste uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht die meer ruimte aan gebruikers geven. Wanneer deze goed geïmplementeerd worden, zal dit ervoor zorgen dat er in heel Europa dezelfde regels gelden voor gebruikers; regels die dagelijkse (online) handelingen legaliseren voor bijvoorbeeld docenten en onderzoekers. Dit geeft helderheid, en voorkomt dat het publieke domein nog meer ingeperkt wordt.

In het licht van onze (brede) doelstellingen is het door het Europees Parlement aangenomen rapport teleurstellend. Hoewel er goede punten in staan++AnalyseLees hier een uitgebreide analyse van het inhoud van het rapport (in het Engels). (bijvoorbeeld voor erfgoedinstellingen, zie hieronder), is het voor de leden van het EP een gemiste kans om zich uit te spreken voor een substantiële verruiming van gebruikersrechten. Ook houden zij vast aan een systeem waarin uiteindelijk de individuele lidstaten bepalen welke gebruikersrechten binnen hun grenzen van toepassing zijn. Dit is problematisch binnen de doelstelling van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er een ‘Digital Single Market‘ voor Europa komt.

Support voor de positie van erfgoedinstellingen

Vanuit het perspectief van erfgoedinstellingen is het rapport daarentegen een belangrijke stap vooruit. In samenwerking met erfgoedinstellingen uit heel Europa is het gelukt om de centrale eis van erfgoedinstellingen aan een gemoderniseerd auteursrecht verankerd te krijgen in het Reda-rapport++Lobby-activiteitenZie hiervoor een uitgebreide analyse van het rapport in de context van de lobby-activiteiten van Europeana (in het Engels).. Erfgoedinstellingen hebben betere auteursrechtelijke regels nodig die het mogelijk maken om grotere delen van hun gedigitaliseerde collecties online toegankelijk te maken.Erfgoedinstellingen hebben betere auteursrechtelijke regels nodig die het mogelijk maken om grotere delen van hun gedigitaliseerde collecties online toegankelijk te maken. Deze eis is door het Europese Parlement overgenomen.

De leden van het parlement overwegen…

… dat de Commissie en de lidstaten grote investeringen leveren om de rijke collecties van de Europese instellingen voor cultureel erfgoed te digitaliseren en online beschikbaar te stellen zodat burgers overal en op alle soorten apparaten toegang ertoe hebben;

om vervolgens de Europese Commissie op te roepen om dit mogelijk te maken:

[…] acht het noodzakelijk dat de uitzonderingen voor instellingen van algemeen belang, zoals bibliotheken, musea en archieven, worden aangescherpt, zodat er brede toegang tot het cultureel erfgoed wordt geboden, ook via online-platforms;

[…] verzoekt de Commissie de vaststelling van een uitzondering te evalueren waarmee bibliotheken in staat worden gesteld inhoud te digitaliseren ten behoeve van het raadplegen, catalogiseren en archiveren;

Hiermee scharen zij zich achter de positie dat erfgoedinstellingen in het digitale tijdperk betere auteursrechtelijk regels verdienen. Voor ons en onze partners is het feit dat de positie van erfgoedinstellingen zo duidelijk++PoliticoDe (in kringen van Brusselse beleidsmakers veel gelezen website) Politico vatte het hele rapport zo samen:
“[The] copyright report, which urges the Commission to break down geo-blocking restrictions and provide copyright exceptions for online efforts by libraries and museums”
 overgenomen is een belangrijke stap in de richting van betere regels. Het is nu van belang dat dit ook door de Commissie en door de Lidstaten (waaronder Nederland, dat in 2016 als EU-president een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe auteursrechtelijke regels zal hebben) erkend wordt. Hiervoor zullen wij ons samen met Europeana en de andere partners in de komende maanden sterk blijven maken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/