eParticipatie Academie van start

De aanzet voor een sterker, actiever, zichtbaarder netwerk van eParticipatie-initiatiefnemers die de kern willen vormen van eParticipatie-activiteiten en -agendering in Nederland.


27 maart 2010

De laatste jaren is een scala aan eParticipatie initiatieven ontstaan vanuit betrokken burgers en overheden. Initiatieven als Verbeterdebuurt, Wiekiesjij, petities.nl en Watstemtmijnraad.nl werden door programmeurs en betrokken burgers uitgewerkt tot goed ontwikkelde internettools.

 

In de praktijk blijken deze initiatieven en hun initiatiefnemers vaak nog los van elkaar te werken. Hierdoor blijven kansen liggen en synergie achterwege. Deze projecten kunnen veel van elkaar leren. Daarom organiseert Kennisland in opdracht van het ministerie van BZK de eParticipatie Academie. De start is in april 2010.

Interesse? Neem dan contact op met Corline van Es via ce@kl.nl

Lees meer
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eparticipatie-academie-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eparticipatie-academie-van-start/