eParticipatie Ronde Digitale Pioniers van start

Deze speciale eParticipatie Ronde in samenwerking met het ministerie van BZK richt zich op innovatieve projecten die bijdragen aan het bevorderen van de betrokkenheid van burgers, aan de verbetering van de publieke dienstverlening en het functioneren van de democratie


  • Betrokken KL'ers
22 december 2008

Op 4 december 2008 werden op de werkconferentie Overheid 2.0 in Utrecht de 7 eParticipatie-projecten gepresenteerd die door de Digitale Pioniersregeling ondersteund worden.

Deze speciale eParticipatie Ronde in samenwerking met het ministerie van BZK richt zich op innovatieve projecten die bijdragen aan het bevorderen van de betrokkenheid van burgers, aan de verbetering van de publieke dienstverlening en het functioneren van de democratie.

Het gaat om de volgende projecten: Development environment, emocracy.nl, ikregeer.nl, openkamer.nl, polidocs.nl, verbeterdebuurt en oco-sterren. Meer informatie over deze projecten is op de vernieuwde digitale pioniers website te vinden: www.digitalepioniers.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eparticipatie-ronde-digitale-pioniers-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eparticipatie-ronde-digitale-pioniers-van-start/