Europeana brengt metadata in het Publieke Domein

Metadata van meer dan 20 miljoen objecten zonder restricties beschikbaar!


12 september 2012

Vandaag heeft Europeana bekendgemaakt dat de metadata bij meer dan 20 miljoen objecten vanaf nu onder de voorwaarden van de Creative Commons 0 Public Domain Dedication beschikbaar zijn. Dit betekent dat alle door Europeana verzamelde informatie over deze objecten door iedereen zonder enige restrictie gebruikt mag worden. Met deze stap is het Europeana Licensing Framework compleet. Dit framework is door Kennisland in samenwerking met Europeana, het Instituut voor Informatierecht en de Bibliotheque Nationale du Luxembourg in het kader van het project Europeana Connect ontwikkeld.

Het licentie-framework heeft als doelstelling om heldere voorwaarden voor hergebruik van de via Europeana beschikbare objecten te creëren. Hiermee moet niet alleen de toegang tot het door Europeana ontsloten materiaal verbeterd worden, maar worden ook mogelijkheden geboden voor het ontwikkelen van vernieuwende diensten en applicaties door ondernemers, onderzoekers en burgers.

Naast het vrij beschikbaar komen van de metadata zorgt het licentie-framework ook voor duidelijke informatie over de rechtenstatus van de via Europeana beschikbare objecten. Hieronder bevinden zich op dit moment 3,6 miljoen objecten in het Publieke Domein die zonder restricties gebruikt mogen worden. 

Deze stap van Europeana is een belangrijk onderdeel van de open data-strategie van de Europese Unie die onderdeel uitmaakt van de Digitale Agenda. De voor de Digitale Agenda verantwoordelijke eurocommissaris Neelie Kroes is dan ook verheugt over deze stap:

"Open data is such a powerful idea, and Europeana is such a cultural asset, that only good things can result from the marriage of the two. People often speak about closing the digital divide and opening up culture to new audiences but very few can claim such a big contribution to those efforts as Europeana's shift to creative commons licensing."


Kennisland
Vanuit het perspectief van Kennisland is deze stap ook om een andere reden belangrijk. Europeana schept hiermee opnieuw (na de publicatie van haar Public Domain Charter) een belangrijke precedent voor het beschermen en versterken van het publieke domein in de digitale omgeving. Europeana hanteert op dit terrein twee belangrijke principes: Werken die in de analoge (fysieke) omgeving in het publieke domein vallen, moeten ook online zonder restricties aangeboden worden en metadata die door publieke instellingen geproduceerd of beheerd worden, dienen voor iedereen vrij beschikbaar te zijn.

Kennisland is blij een bijdrage aan dit vooruitstrevende beleid geleverd te hebben. Via het project Europeana Awareness blijven wij bij Europeana betrokken en zullen wij ons in de toekomst onder meer voor het vergroten van het aanbod van vrij toegankelijk erfgoed inzetten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/europeana-brengt-metadata-in-het-publieke-domein/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/europeana-brengt-metadata-in-het-publieke-domein/