Europeana kiest voor open data

Europeana Data Exchange Agreement is sluitstuk van samenwerking tussen KL, het IvIR, de Nationale Bibliotheek van Luxemburg en Europeana.


  • Betrokken KL'ers
5 oktober 2011

Op donderdag 22 september 2011 heeft de Europeana Foundation, de beheerder van Europeana, de Data Exchange Agreement (DEA) goedgekeurd. De DEA regelt de relatie tussen Europeana en de instellingen die hun digitale collecties via Europeana toegankelijk maken en bepaalt onder meer de auteursrechtelijke status van de metadata die door Europeana toegankelijk gemaakt is. De nieuwe DEA bepaalt onder meer dat alle metadata die door dataproviders aan Europeana verstrekt is door Europeana onder de voorwaarden van de CC0-licentie gepubliceerd mogen worden.

Europeana positioneert zich hiermee binnen het erfgoedveld als pionier en aanjager van open data. De onder CC0 gepubliceerde metadata mag door iedereen zonder enige restricties en dus ook voor het ontwikkelen van commerciële diensten hergebruikt worden. Europeana zal de verzamelde metadata niet alleen via de website www.europeana.eu, maar ook via APIs en als Linked Open Data beschikbaar stellen.

Hiermee staat Europeana op het punt een belangrijke doelstelling uit haar strategische plan te realiseren. Door het vrij en open toegankelijk maken van de metadata, bevordert Europeana niet alleen de toegankelijkheid van de ontsloten collecties, maar levert zij ook een belangrijke impuls voor het ontwikkelen van innovatieve diensten en interfaces door derden. Verder zal Europeana in de toekomst beter in staat zijn om met commerciële partijen zoals bijvoorbeeld Google samen te werken. 

Kennisland maakt overstap naar open data mogelijk

De Europeana Data Exchange Agreement is het sluitstuk van een intensieve periode van samenwerking tussen Kennisland, het Instituut voor Informatierecht, de Nationale Bibliotheek van Luxemburg en Europeana in het kader van het project Europeana Connect.

Dankzij een intensief consultatietraject hebben we de afgelopen anderhalf jaar het merendeel van de instellingen die aan Europeana bijdragen ervan weten te overtuigen dat een zo open mogelijke toegang tot door Europeana gepubliceerde data een goede zaak is. Het is gelukt om deze structureel risicomijdende instellingen ervan te overtuigen dat ze de kansen die het internet biedt beter kunnen omarmen. Zonder de inzet van het Instituut voor Informatierecht en Kennisland was deze doorbraak niet mogelijk geweest.

De nieuwe Europeana Data Exchange Agreement ligt nu bij de instellingen die hun collecties via Europeana toegankelijk maken. Zij hebben tot 31 december 2011 de tijd om met de nieuwe voorwaarden van Europeana akkoord te gaan. Inmiddels hebben de eerste grote dataleveranciers bekendgemaakt dat zij de DEA zullen tekenen. De afgelopen week gaven zowel de Conferentie van Europese Nationale Bibliotheken, als de samenwerkende archieven van Europese publieke omroepen binnen het project EUscreen aan dat zij hun metadata onder CC0 beschikbaar zullen stellen.

Na een overgangsperiode van zes maanden zal Europeana in juli 2012 alle metadata onder CC0 toegankelijk maken. In de tussentijd zijn de collecties van een aantal dataproviders in het kader van een Linked Open Data pilot onder de voorwaarden van CC0 beschikbaar.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/