Europeana Public Domain Charter gelanceerd

Europeana benadrukt hiermee het belang van een vitaal Publiek Domein in de digitale omgeving.


15 april 2010

Op 14 April 2010 heeft de Europeana Foundation (de nieuwe werkgever van oud-KLer Harry Verwayen) haar Public Domain Charter gelanceerd. Paul Keller was bij het schrijven ervan betrokken.

Met deze charter benadrukt de Europeana Foundation het belang van een vitaal Publiek Domein in de digitale omgeving:

  • Europeana, Europe’s digital library, museum and archive, belongs to the public and must represent the public interest.
  • The Public Domain is the material from which society derives knowledge and fashions new cultural works.
  • Having a healthy and thriving Public Domain is essential to the social and economic well-being of society.
  • Digitisation of Public Domain content does not create new rights over it: works that are in the Public Domain in analogue form continue to be in the Public Domain once they have been digitised.

Met name het laatste punt is onderwerp van hevige discussies rondom digitaliseringsprojecten. Veel erfgoedinstellingen worden bij het digitaliseren van hun collecties geconfronteerd met conflicterende belangen. Aan de ene kant is er de publieke doelstelling om hun collecties zo goed mogelijk toegankelijk te maken. Aan de andere kant is er de noodzaak om de kosten voor digitalisering van de collecties te dekken.

Het is daarom toe te juichen dat Europeana in de Public Domain Charter aangeeft dat het digitaliseren van werken die zich in analoge (fysieke) vorm in het Publieke Domein bevonden (en dus door iedereen zonder auteursrechtelijke beperkingen hergebruikt kunnen worden) niets aan de publieke domein status van de gedigitaliseerde versie van deze werken verandert.

Volgens de charter ondermijnen erfgoedinstellingen die toegang tot gedigitaliseerde werken in het publieke domein beperken op den duur hun eigen bestaansrecht en zetten zij de relatie met hun gebruikers op het spel. Een zo vrij mogelijke toegang tot kennis en culturele goederen is een van de basisvoorwaarden voor een innovatieve samenleving en van publiek gefinancierde erfgoedinstellingen mag verwacht worden dat zij zich hiervoor blijven inzetten.

Lees de volledige Public Domain Charter op de website van Europeana (in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Pools)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/europeana-public-domain-charter-gelanceerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/europeana-public-domain-charter-gelanceerd/