Expeditie 2020 gaat op avontuur

Studenten en docenten werken samen om hun vak relevant en up-to-date te houden. 


  • Betrokken KL'ers
3 februari 2012

De studenten van Expeditie 2020 hebben 4 Expeditieteams gevormd. Samen met hun coaches gaan ze nu op de Hogeschool Utrecht echt aan de slag met het uitvoeren van de ideeën. 

Zo werkt het team 'Samen leren' aan het idee om studenten hun eigen beoordeling te laten bepalen, in samenspraak met docenten. Het team ‘Nieuwe leeromgevingen’ ontwikkelt instrumenten waarmee ze leraren begeleiden om didactisch relevante vragen te stellen. Verder willen ze leraren op de hoogte houden van de nieuwste digitale ontwikkelingen met een zogenoemde 'technologische inspiratieradar'.

Studenten en docenten werken tijdens de expeditie samen om hun vak relevant en up-to-date te houden.

Kijk op www.expeditie2020.nl voor meer informatie over de projecten van de Expeditieteams en volg ze op Twitter.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/expeditie-2020-gaat-op-avontuur/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/expeditie-2020-gaat-op-avontuur/