Finale Talentenplatform Haagse Hogeschool

De teams presenteerden op onorthodoxe wijze hun resultaten aan het college van bestuur en hun leidinggevenden.


  • Betrokken KL'ers
30 november 2011

Sinds het voorjaar maakten 15 docenten deel uit van het Talentenplatform van de Haagse Hogeschool, een programma dat Kennisland heeft uitgevoerd in samenwerking met Interstudie-NDO. Het Talentenplatform bestond onder meer uit een actieonderzoek door 5 afzonderlijke teams. Op 25 november presenteerden de teams op onorthodoxe wijze hun resultaten aan o.a. het college van bestuur en hun leidinggevenden.

Een variëteit aan media en sterke inhoudelijke suggesties passeerden de revue. Met cartoons werden nieuwe strategieën voor het inzetten van 'professionele ruimte' gevisualiseerd, met posters en afgedrukte tweets werd een inkijkje gegeven in innovatieve leeromgevingen, een cocreatie-quiz gaf richting aan de strategie rond het academische gehalte van de hogeschool en er werd gitaarspel ingezet om te illustreren hoe een online en offline leerproces werkt.

De dag bewees wederom dat ruimte geven aan ambitieuze professionals loont!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/finale-talentenplatform-haagse-hogeschool/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/finale-talentenplatform-haagse-hogeschool/