Functioneringsgesprekken voor de overheid

Waarom leiden goede intenties tot een belabberde uitvoering? Waarom zitten de moeilijkste dossiers in Nederland 'op slot'? Hoe kunnen we beleidsmakers en uitvoerders bewegen in de juiste richting?


30 juni 2005

Waarom leiden goede intenties tot een belabberde uitvoering? Waarom zitten de moeilijkste dossiers in Nederland ‘op slot’? Hoe kunnen we beleidsmakers en uitvoerders bewegen in de juiste richting? De initiatiefgroep Belgen doen het beter heeft na de twee rapporten uit 2003 en 2004 besloten te proberen zelf actie op gang te brengen.

Dit voorjaar hebben de Belgen twee ‘Functioneringsgesprekken’ georganiseerd. Doel van de gesprekken was het functioneren van de overheid vanuit de uitvoering kritisch te bespreken met alle betrokkenen: burgers, uitvoerders, bestuurders, politici en experts. De sessies waren succesvol en leerzaam. Er is gezamenlijk een analyse gemaakt van twee maatschappelijke problemen: illegaliteit en jeugdzorg. Vervolgens hebben twee actieteams gewerkt aan het oplossen van (een deel van) de problemen. Deze zijn maandag 20 juni tijdens een slotsessie gepresenteerd en besproken. Een panel met Herman Tjeenk Willink, Saskia Stuiveling, Arthur Docters van Leeuwen en Jenny Thunissen reageerde op de plannen.

De resultaten verschijnen binnenkort op deze website.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/functioneringsgesprekken-voor-de-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/functioneringsgesprekken-voor-de-overheid/